Girjas mot staten

Girjas sameby har rätt i sitt beslut om fiskekort

Girjas sameby beslutade att de som bor i Norrbotten får fiska på deras område, och menar att detta inte strider mot bestämmelser, då det inte handlar om en tjänst. De får nu medhåll av Kommerskollegium.

Ordförande för Girjas sameby, Matti Blind Berg, säger att de har rätt att avgränsa vem som ska ha möjlighet att köpa fiskekort, även om EU-rätten säger att alla EU-medborgare har samma rättigheter att köpa tjänster i hela unionen.

– Vi anser att det inte är en tjänst i den bemärkelse, det är våran rätt som vi upplåter till folk boende i Norrbotten. Det är inget affärssyfte eller affärsdrivande bakom det. Vi har lovat ortsbefolkningen det och det kommer vi hålla, säger Matti Blind Berg, ordförande, Girjas sameby.

Kommerskollegium, Sveriges rådgivande myndighet för frågor kring utrikeshandel och EU:s inre marknad, ser att samebyn har rätt att upplåta deras fiskerätt på detta sätt.

– Eftersom det är en upplåtelse av jakt och fiskerättigheter utan att man begär en motprestation, att det inte är vinstdrivande så ser vi som en gåva och då kan man säga vad som gäller juridisk person, näringsidkare som Girjas sameby är, då har EU-rätten inga synpunker på hur de gör om de ger gåver, säger Agnès Courades Allebeck, enhetschef enheten för EU:s inre marknad, Kommerskollegium.

Och även om man väljer att ge det bara till en viss del av EU:s medborgare i det här fallet norrbottningar?

– Ja, eftersom det inte är en tjänst och det handlar om en juridisk person då får de diskriminera om de vill. Staten får aldrig diskriminera däremot, därför är det skillnad på länsstyrelse och sameby.

Och Svenska jägareförbundet norrbotten är nöjd att samebyn håller vad de lovat gentemot lokalbefolkningen.

– Vi är ju glada för att Girjas håller det som de hela tiden lovat till lokalbefolkningen. Sen är det en svår fråga, någon i Umeå kanske har rötter eller stuga eller släkt, som funnits i området under lång tid, säger Birgitta Isaksson, ordförande Svenska jägareförbundet Norrbotten.

Till hösten blir det aktuellt med småviltjakt i området, där väntar jägareförbundet med spänning.

– Vi vill ju att våra medlemmar i hela Sverige ska ha möjligheten att bedriva fjälljakt. Jag hoppas att vi genom dialog och samverkan kan hitta lösningar, säger Birgitta Isaksson.