Coronaviruset

Två hundar bekräftat positiva för coronaviruset sars-cov-2

1:55 min

Två hundar i Hongkong har testats positiva för det nya coronaviruset sars-cov-2. I nuläget görs dock bedömningen att de inte har kunnat föra smittan vidare.

Karl Stål är tillförordnad statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), och säger så här om testresultaten:

– Testen var positiva både i näshåla och svalg, men svagt positiva. Så bedömningen man gjorde var att det sannolikt handlade om en låggradig infektion. Men det är inte helt bekräftat. Man kan också tänka sig att hunden plockat upp virus från miljön, och att det då ligger i nässlemhinnan, säger han.

Det rör sig om två hundar, vars ägare själva smittats av coronaviruset och varit sjuka i covid-19. Efter undersökning av sekret från hundarnas nos, munhåla och avföring med hjälp av så kallad pcr-analys, som identifierar coronavirusets arvsmassa, kunde man konstatera att testet visade positivt. Båda hundarna bar på virus.

Men kan man då utgå ifrån att hunden även kan föra smittan vidare?

– Den bedömningen man gjorde var att hunden inte skulle kunna föra smittan vidare, för att den hade så lite virus. För att kunna sprida smittan räcker det inte att bli infekterad, utan man måste också kunna uppföröka viruset och gärna bli sjuk för att smitta, säger Karl Ståhl på SVA.

I dagsläget bedömer både Hongkongs motsvarighet till jordbruksverket, och SVA i Uppsala, att det just nu inte finns tillräckligt underlag för att säga att sällskapsdjur skulle kunna bidra till smittspridning av det nya coronaviruset.

– Men man får ju också vara ödmjuk och medge att vi inte vet allting, vi lär oss mer varje dag. Det kommer att göras forskningsinsatser för att bättre förstå vilka förutsättningar olika djurslag har för att bli infekterade och föra smittan vidare, men i dagsläget gör vi bedömningen att det här inte bidrar till smittspridningen, säger Karl Ståhl, tf statsepizootolog på SVA.

Källa: Här kan du läsa ett pressmeddelande från Hongkong.