Sar zutin e manushen ande Bolnice saven naj Coronavirus

7:07 min

Sar si e situacia andi bolnica telal e vrama kana djal o Coronavirus.

  • Andi bolnica si but pacjentia save pashljon, sar ljenge delpe zutipe, sar zutin e djuvljen ande djuvljengi klinika tah ando BB?
  • Sar e medecinake phenjnja/sjuksköterskor arakhenpoe katr e Coronavirus? 
  • Sar djal i buti ani bolnica?
  • Sar arkhenpe o khamen romnja? 

Naj musja te brigis amen, si amen plano sar te arkaha amere pacjenton katare e Coronasmittan. Ashunen so pehnol e Mary medicinaki phen/sjuksköterska katar o Södermanland.