Hur klarar man av vardag i karantän?

12 min
  • För många har vardagen förändrats mer eller mindre sedan coronaviruset
    började spridas i Sverige. Äldre uppmanas att stanna inne och många företag
    låter sina anställda arbeta hemifrån - andra permitteras eller blir av med sina timmar.

  • Hur ska vi få vardagslivet att fungera när många av våra dagliga rutiner bryts?

  • Hör Kaspar Sinabian, tillhör riskgruppen och har stannat hemma, Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter och Gunnel Carlson, trädgårdexpert.