Våld i relationer

Unga utsatta för våld av partner söker stöd

1:57 min

Många unga har det senaste året sökt stöd hos den nya nationella stödverksamheten ungarelationer.se, som vill motverka killars våld mot tjejer och våld i unga relationer.

Sidan har funnits i drygt ett år och syftet är att motverka killars våld mot tjejer och våld i unga relationer. Sajten, som riktar sig till unga mellan 15-20 år, har haft över 200 000 unika besökare har under det senaste året.

– Vi förstod att det skulle finnas ett behov eftersom det inte har funnits något liknande i Sverige innan men ett sådant här stort behov hade vi nog inte riktigt räknat med, säger Zandra Kanakaris generalsekreterare för stiftelsen 1000 möjligheter som ligger bakom sajten.

I februari förra året startades den nationella stöd- och kunskapsplattformen ungarelationer.se. På sajten finns en kunskapsbank med texter riktade till unga om exempelvis varningstecken på en dålig relation, ett test med frågor om man är i ett schysst förhållande och en chatt med möjlighet att få en regelbunden stödkontakt.

När stiftelsen sammanfattar erfarenheterna från året ser de drygt 216 000 unika besökare på sidan, att 28 000 har gjort testet och över 5000 samtal till chatten.

– Det bekräftar vår uppfattning av att det här är något som får alldeles för lite uppmärksammat och att det finns alldeles för få förebyggande och stödjande åtgärder.

Enligt Zandra Kanakaris visar sammanställningen av chatten att det främst handlar om unga flickor som vittnar om olika typer av våld som de utsatts för av sin nuvarande eller tidigare partner.

– För en ung tjej är det här kanske den första relationen och därför har man inget annat att jämföra med och kan tänka att det är såhär det ska vara, det kanske är det här jag får stå ut med helt enkelt.

Även unga som själv utövar våld har vänt sig till sidan och erfarenheten är enligt Zandra Kanakaris att det är svårt att hjälpa de som vill att komma vidare:

– Unga killar som utövar det här våldet har vi inte riktigt några insatser för. Det har ju blivit lite bättre i kommunerna att erbjuda vuxna våldsutövare insatser men det finns inte alls i samma utsträckning för unga förövare och det är ju jätteviktigt.

Bilden som stiftelsen 1000 möjligheter har fått fram i sin sammanställning om våld i ungas relationer känns enligt Zandra Kanakaris igen i den forskning som finns, även om den här forskningen inte är så omfattande idag. Rapporten ska nu läggas fram till jämställdhetsministern med önskan att frågan får ett större fokus:

– Dels behövs det en allmän medvetenhet om att killars våld mot tjejer existerar. Sen behöver också ansvariga politiker på nationell, regional och kommunal nivå ta det här på minst lika stort allvar som man gör med mäns våld mot kvinnor.