Stadens drag: Så ska du få cykla mot enkelriktat

1:45 min
  • Stockholms stad och trafikkontorets lösning för att cyklister ska kunna köra mot enkelriktat är att ta ner de blå enkelriktat-skyltarna och låta cyklar undantas från infartsförbud.
  • "Gatan kommer formellt inte att vara enkelriktad, och från andra hållet kommer röda skylten att sitta kvar men med tilläggsskyltning", säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).
  • Från i april måste 3-400 vägskyltar runtom i staden att plockas ned, vilket är färre än vad som tidigare planeras.