Ny studie

Tjänstemän har lågt förtroende för allmänheten

1:55 min
  • Chefer och tjänstemän som jobbar i landets kommuner har lågt förtroende för kommuninvånarna. Det visar en studie från Örebro universitet där 1500 chefer på olika nivåer i kommunerna deltagit.
  • Enligt Martin Karlsson som är docent i statskunskap svarar cheferna att de i väldigt liten utsträckning känner att de kan lita på att medborgarna ser till allmänintresset istället för egenintresset.
  • Mindre än 1 procent av de kommunala cheferna svarar att de anonymt skulle tipsa media om ett missförhållande i kommunen medan 15 procent svarar att de skulle säga upp sig.