Covid-19

Sjöfarten bromsar in på grund av coronakrisen

2:45 min

Den globala sjöfarten bromsar in kraftigt. Tio av de drygt 50 svenska hamnarna säger sig blivit kontaktade av rederier om att ta upp fartyg, visar en rundringning som Ekot gjort.

– Några stycken redare har ringt och skickat mail och frågat. Det gäller kryssningsfartyg och passagerartrafik. De har velat se om deras fartyg som inte har någon sysselsättning längre, om de kan lägga dem till kaj. Vårt svar är att vi har inte möjlighet att göra det här, säger Dan Ericsson, VD för Lysekils hamn.

Fem mil från Lysekils hamn vid inloppet till Gullmarsfjorden ligger Uddevalla hamnterminal, längst in i Byfjorden. Hamnen är större, med svenska mått mätt - en hamn i genomsnittet med totalt 1 500 meter kaj. Där har samma frågor ställts till VD:n Ulf Stenberg.

– Vi har hårt tryck på den delen om man jämfört med någon tid tillbaka. Man kan säga att en del vill komma "up-front", någon del är ute och sonderar terrängen och ser var det finns plats, har vi möjlighet att koppla el och sådana saker, säger Ulf Stenberg VD vid Uddevalla hamnterminal.

– Vi har förfrågningar på åtta, nio båtar, säger Ulf Stenberg.

Det var tidningen Bohusläningen som först rapporterade om det ökade intresset bland rederier för att lägga fartyg vid kaj en längre tid vid Uddevalla hamnterminal på grund av nedgången i den internationella sjöfarten.

Ekots rundringning till vart femte hamnbolag i Sverige visar samma sak. Det finns drygt 50 kommersiella hamnar i Sverige och när vi pratar med tio av dem säger alla att det handlar om praktiskt taget alla typer av fartyg som rederier vill lägga kaj tills tiderna är bättre.

Dels kan besättningarna minskas betydligt för de fartyg som får ligga vid kaj och dels minskar bränslekostnaderna till ett minimum eftersom fartygen vill kunna göra el-anslutningar vid kaj.

Hamnbolagen får mindre laster och gods att hantera och det kommer också att påverka den personal som är anställd.

Branschen talar om nedgångar på mellan 20 och 50 procent för de alla flesta fartygstransporterna med ett undantag. Kryssningsturismen i världen har praktiskt taget helt stannat av och därför behöver till exempel kryssningsfartyg kajplatser.

– Vi kommer att tappa intäkter naturligtvis. Varje enskilt ton står för en intäkt. Vi kommer att behöva snåla och vi kommer att definitivt att titta på de här delarna som svenska staten erbjuder eller hjälper enskilda bolag med och då pratar vi om korttidspermission, säger Ulf Stenberg VD för Uddevalla hamnterminal.