Ny coronalag

Turkiet: 100 000 fångar kan släppas i förtid

2:15 min

I Turkiet har coronaviruet spridits explosionsartat efter att de första fallen upptäcktes för en och en halv vecka sedan. Regeringen har infört en rad hårda restriktioner som stränga karantänsregler, men också ett lagförslag som innebär att omkring 100 000 fångar kan släppas i förtid.

Men det gäller inte politiska fångar eller fängslade journalister, för många av dem riskerar istället läget att förvärras. Det tror en av de fängslade journalisterna,  Barış Terkoğlus hustru.

– Jag är såklart orolig för hans hälsa. Även om de säger att de vidtagit säkerhetsåtgärder förstår jag inte hur de ska lyckas hålla coronaviruset utanför fängelsemurarna, säger Özge Terkoğlu, hustru till journalisten Barış Terkoğlu som greps för drygt tre veckor sedan när han bevakade en begravning av en turkisk militär som dödats i Libyen.

Anhörigas besök i fängelser har förbjudits, advokaters besök begränsas, fångar hålls så gott det går i ensamceller men många fängelser är redan överfulla och baksidan är en ökad isolering.

Regeringen vill också påskynda ett lagförslag om att släppa omkring 100 000 fångar i förtid. Ungefär en tredjedel av Turkiets fångar. Men det gäller inte narkotikabrottslingar, sexualbrottslingar eller terrordömda- och i den sistnämnda kategorin ingår de flesta fängslade journalister och politiska fångar som genom artiklar, nyhetsrapportering och uttryckta åsikter i många fall dömts i ifrågasatta rättegångar för anknytning till eller stödjande av terrorgrupper.

– Journalister som hålls fängslade av politiska orsaker får se på när andra fångar släpps utan att själva ha en chans att bli fria.

– Det blir som ett extra straff, trots att de inte begått något brott, säger Özge Terkoğlu.

Planen är att redan den här veckan lägga fram lagförslaget som gör det möjligt att släppa fångar.

Turkiet är fortfarande det land i världen som fängslar överlägset flest journalister och när många andra fångar av allt att döma kommer att släppas blir journalisterna och de politiska fångarna kvar i fängelse.