Trots personalbrist

Karensregel hindrar vårdpersonal från att jobba

2:13 min

Samtidigt som vårdpersonal snabbutbildas för att täcka upp för personalbristen i samband med coronapandemin, stoppar en regel utbildade läkare och sjuksköterskor hos bemanningsföretagen från att rycka in i en viss region i upp till ett års tid.

Nu kräver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro att karensen hävs för att frigöra resurser till vården.

Just nu blixtutbildas vårdpersonal och regeringen vädjar till alla med någon sorts sjukvårdsutbildning att täcka upp för den akuta bristen på vårdpersonal, i samband med att fler insjuknar och dör i covid-19 i Sverige.

Men samtidigt som det finns fler utbildade sköterskor och läkare som skulle kunna rycka in och arbeta på sjukhusen i de regioner som nu är i särskilt behov av exempelvis extra infektionspersonal så sätter regler stopp för det.

Regionerna har nämligen satt upp en så kallad "karensregel", i avtalet med bemanningsbolagen. Den säger att vårdpersonal som går över till ett bemanningsföretag inte får hyras in till regionens sjukvård genom bemanningsbolaget, och till exempel jobba som hyrläkare, under en period efter att de sagt upp sin anställning från regionen. Perioden varierar mellan olika regioner, från 6 till 12 månader.

I Stockholm, där läget är som mest kritiskt och där där antalet intensivvårdspatienter växer i snabb takt har man nu släppt på karensreglerna på grund av coronakrisen. Ekot har frågat alla 21 regioner – 14 har svarat och inga av dem planerar i nuläget att göra som Stockholm.

Regioner:

Slopat:

 • Region Stockholm

Oförändrat:

 • Region Uppsala
 • Region Sörmland
 • Region Östergötland
 • Region Jönköpings län
 • Region Kronoberg
 • Region Kalmar län
 • Region Gotland
 • Region Blekinge
 • Region Skåne
 • Region Halland
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Värmland
 • Region Örebro län
 • Region Västmanland
 • Region Gävleborg
 • Region Västernorrland

Ingen uppgift:

 • Region Dalarna
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Västerbotten
 • Region Norrbotten