Grupp specialgranskar väg 23

Samtliga dödsolyckor och olyckor med svårt skadade på riksväg 23 från Rolsberga till länsgränsen norr om Osby analyseras av en särskild analysgrupp.
Arbetet har pågått sedan i våras och är ett samarbete mellan polis och Vägverket i Skåne. Man har valt just denna vägsträckan eftersom den är representativ för många andra sträckor i länet. Syftet med analysen är att se vilka åtgärder som behöver sättas in för att förbättra trafiksäkerheten.