Nya mätningar

Luftföroreningar minskar i coronavirusets spår

1:00 min

Luftföroreningarna i flera europeiska storstäder minskar kraftigt till följd av coronapandemin, visar nya mätningar.

Avbrotten i trafik och industrier leder nu till bättre luft i Europas storstäder. Förra veckan var kvävedioxidhalterna i Madrid, Barcelona och Lissabon runt hälften så höga som samma vecka i fjol, enligt Europeiska miljöbyrån, som övervakar miljö för EU.

Mätningarna visar också att luftföroreningarna dök tydligt jämfört med veckan innan virusutbrottet tog fart.

Dålig luftkvalitet är den enskilt största miljörisken i Europa. Varje år dör 400 000 personer i EU-länderna i förtid, varav omkring 7 000 i Sverige.

Årligen dör i Stockholm flera hundra personer, som levt länge i förorenad luft, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet:

– Att bo många år i förorenad luft så att sjukdomar kan utvecklas, då uppskattar vi kanske 300 dödsfall per år i Stockholm på grund av trafikföroreningar.

De utsläppstoppar som mäts vid rusningstrafik har minskat i flera svenska städer. Om utsläppsminskningen blir varaktig kan man vänta sig att dödstalen sjunker, enligt Bertil Forsberg.

– Om den varar en kort period ger kanske inte så stora effekter. Varar den någon eller några månader kanske det rör sig om 15 -20 i en stad som Stockholm.

Personer som varit utsatta för dålig luft, är de mer känsliga för coronaviruset?

– Det finns inte så mycket forskning om det, men det finns till exempel en del experimentella studier som visar att mottagligheten för luftvägsvirus har ökat när man exponerats för dieselavgaser, säger Bertil Forsberg.

– Ett mindre antal epidemiologiska studier, som studerar verkliga förhållanden, har sett samband mellan föroreningshalterna och spridning av influensan, säger professor Bertil Forsberg.