Brist på material

Regionerna: ”Vi kan inte testa alla vi skulle vilja testa”

1:44 min

Efterfrågan på tester för att se om man har sjukdomen covid-19 har ökat kraftigt. Flera regioner kan inte testa så många patienter eller personal som de skulle önska. Det råder bland annat brist på så kallad reagens som behövs för att analysera testerna. Och osäkerheten om framtida leveranser är stor, det visar Ekots granskning.

– Vi kan inte testa alla vi skulle vilja testa. Vi skulle vilja testa fler medarbetare så att de skulle kunna komma tillbaka snabbare efter sjukdomar, säger Marga Brisman, biträdande region-chefsläkare i Västra Götaland.

När man tagit ett prov för ett coronatest måste provet analyseras med hjälp av speciella vätskor så kallad reagens innan man kan veta om provet är positivt. Men i Västra Götaland finns det inte tillräckligt med reagens för att testa så många man vill.

– Ja, det utgör en tydlig begränsning, säger Marga Brisman.

I dagsläget rekommenderar Folkhälsomyndigheten att regionerna i första hand testar patienter som är så sjuka att de behöver sjukhusvård. I andra hand sjukvårdspersonal som har symptom på covid-19.

Men flera regioner skulle vilja testa många fler. De uppger till Ekot att det råder brist på reagenser eller att kommande leveranser är osäkra och det är ett viktigt skäl till att de inte kan testa så många de skulle önska.

När coronaepidemin bröt ut stod det snart klart att det inte fanns tillräckliga lager av reagens i Sverige. Först i början av mars fick Socialstyrelsen i uppdrag att hjälpa regionerna att köpa in mer och se om det går att bygga upp ett nationellt lager.

Men det har visat sig svårt att hitta företag som kan leverera. Dessutom är den svenska marknaden splittrad, olika labb har olika utrustning och behöver olika reagenser. Och hittills har leveranserna med nöd och näppe räckt till att stilla ett kortsiktigt behov i regionerna. Samtidigt ska Sverige ska öka antalet coronatester.

– Vi kommer att testa allt mer och mer, det sa statsepidemiolog Anders Tegnell på gårdagens presskonferens. Bland annat ska det bli möjligt för vårdpersonal att testa sig själva.

Men tillgången på reagens kan bli ett problem. En person, som arbetar för en av de stora återförsäljarna av test på den svenska marknaden, säger till Ekot, att det är ett problem att de svenska regionerna är så små aktörer på den internationella marknaden där det är naturligt att prioritera betydligt större marknader i till exempel Frankrike, Tyskland och England.

Anna Lefevre Skjöldebrand, vd för de svenska medicinteknikföretagens branschorganisation Swedish Medtech, säger att företagen gör allt de kan för att öka produktionen men att det kan bli svårt.

– Jag vågar inte säga att man kommer att lyckas för det en extrem situation som man ser i dag. När det gäller just de reagenser som är relevanta för covid-19 specifika tester har ju efterfrågan har ökat enormt både i Sverige och på världsmarknaden.

Och Karin Tegmark Wisell, chef för avdelningen för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten, tror att bristen på reagenser kan göra att regionerna inte kan utöka antalet tester i den omfattning som man önskar.

– Om man skalar upp för hastigt och inte ser att leveranserna hinner med då finns det en risk på kort sikt, säger hon.