Säpos årsrapport

Underrättelse­hoten mot Sverige har ökat 

1:57 min

Ryssland och Kina tillsammans med 13 andra länder har underrättelseofficerare i Sverige. De bedriver påverkansoperationer, spionage om företagshemligheter
samt påverkansarbete på oppositionella. Det framgår av Säkerhetspolisens årliga rapport som släpps i dag.

Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats, anser Säpo. Myndigheten ser en tilltagande kraftmätning mellan stormakter med vacklande internationella samarbeten.

Globaliseringen, digitaliseringen och oförutsägbarheten i Sverige utgör ett ökat och mer komplext cyberhot, som kan "få allvarliga konsekvenser för samhällets funktionalitet", enligt årsrapporten.

Högerextrem ideologi får alltmer spridning. Risken ökar därför för att individer kan inspireras till attentat eller grova våldsbrott, skriver Säkerhetspolisen.

Högerextrema terrordåd ägde rum i bland annat Nya Zeeland, USA, Norge och Tyskland, konstaterar säkerhetspolischef Klas Friberg i rapporten.

"Utvecklingen understöds av främmande makt som har att tjäna på en ökad polarisering i samhället", skriver han utan att precisera vilka makter det skulle vara.

Han är oroad över att det "finns ett relativt stort antal organisationer med kopplingar till våldsbejakande extremistmiljöer som tar emot offentliga medel genom bidrag".

Enligt Friberg rör det sig om "miljontals kronor som på sikt kan stärka extremistmiljöerna".