Coronakrisen

EU:s regionalstöd styrs om till corona

1:35 min

EU styr nu om regionalstödet till insatser mot corona. Totalt ska 400 miljarder kronor fördelas. Men det inte de länder som drabbats hårdast av smittspridningen som får mest pengar.

I ett brev till den svenska regeringen erbjuder EU-kommissionen 800 miljoner kronor i extra tillskott till Sverige. Det handlar dels om oanvända EU-bidrag som egentligen ska betalas tillbaka men som Sverige nu istället får behålla. Dels om tidigarelagda utbetalningar för 2020.

Erik Bergqvist är socialdemokratisk EU-parlamentariker och ledamot i EU-parlamentets utskott för regional utveckling. Han välkomnar initiativet:

– Jag tror att man kommer att kunna göra en hel del intressanta saker, som distanssjukvård eller stöd till företag som drabbats av coronakrisen.

EU-pengarna ska kunna gå till sjukvård, driftsstöd till små- och medelstora företag och arbetsmarknadsåtgärder.

Länderna får också styra om pågående projekt till insatser mot Corona. I Sverige administreras EU-bidragen av Tillväxtverket. Där ska man under våren fördela 700 miljoner kronor till olika projekt i Norrlands inland, och nu pågår en diskussion om eventuella omprioriteringar.

Men fördelningen av EU-pengarna missgynnar Sverige. EU ser inte till smittspridningen i länderna utan använder samma fördelningsnyckel som för regionalstödet i stort. Det betyder att fattigare länder i EU får mera pengar.

Polen får allra mest pengar, över 30 miljarder kronor.  Men det är rimligt, menar Erik Bergqvist, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna:

– Polen har ju betydligt lägre BNP än till exempel Sverige och kommer att få brottas svårt ekonomiskt med en sån här kris, säger Erik Bergqvist.