Säpos: Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats

7:34 min
  • Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats och angreppen mot Sverige har intensifierats, enligt Säkerhetspolisens årliga rapport som släpps i dag.
  • Om det berättar Klas Friberg, Säpochef