Coronakrisen

Svårt att ta sig hem för resenärer

2:26 min

I takt med att allt fler länder stänger igen sina gränser, och flygbolagen kraftigt drar ned på antalet avgångar blir det nu allt svårare för de svenskar som befinner sig runt om i världen och vill ta sig hem, att göra just det.
Johan Wennberg bor i Kambodja och skulle egentligen ha flugit hem via Bangkok i för nåra dagar sedan, för att flytta till Frankrike.

Johan Wennberg har själv arbetat som kommersiell pilot i Sydostasien i två och ett halvt år. Men trots det har även han nu svårt att ta sig hem.

Sedan mitten av januari har han inte haft några egna flygningar alls. Länderna i regionen var tidigt ute för att hindra smittan att sprida sig till deras länder från Kina. Men det är först nu den senaste veckan som resande till och från västvärlden kraftigt börjat begränsas.

Det är oklart exakt hur många svenskar som befinner sig i regionen för tillfället. UD uppger att runt 40 000 svenskar för närvarande befinner sig på charterresor eller paketresor runt om i hela världen. Men departementet kan inte lämna några uppgifter rörande svenskar som rest utomlands på egen hand, och inte heller några samlade, exakta uppgifter, om hur många svenska medborgare som bor utomlands.

UD uppskattar att det i Thailand finns runt 15 000 svenskar, men bara 6000 av dem har registrerat sig hos den svenska ambassaden i Bangkok.

Det är viktigt att poängtera att inte alla svenskar utomlands nu försöker ta sig hem. Många har valt att vänta ut coronakrisen där de befinner sig istället. Men för de som faktiskt vill ta sig hem har det blivit svårare. Inte minst gäller detta just Sydostasien, och Thailand.

På torsdagen stängde Thailand helt sina gränser för personer som vill ta sig in i landet, med undantag för thailändare som återvänder hem, och diplomater. Det är fortfarande tillåtet att lämna landet, men det kraftigt minskade antalet flyg in till Thailand som inreseförbudet innebär kommer att leda till ännu färre avgångar från landet.

Och eftersom Bangkok tjänar som en flyghub för hela regionen, kommer det att påverka även de som vill resa från andra länder, som till exempel Johan Wennberg.