Coronaepidemin

Folktandvården ställer in planerade besök

1:23 min
  • På begäran från sjukvården kommer Folktandvården i Värmland att dra ner på verksamheten och har börjar boka av behandlingar och besök som inte är nödvändiga.
  • Folktandvården använder mycket skyddsutrustning; handskar, visir, munskydd etc som nu kan behövas i sjukvården.
  • Verksamheten kommer också att koncentreras till färre folktandvårdsmottagningar. Mer patientinformation kommer under torsdagen.