Coronakrisen

Vasamuseets pengar kan vara slut i maj

2:00 min

Stängda museer slår extra hårt mot Vasamuseet i Stockholm, som bara går runt på biljettintäkter. Nu larmar museets chef.

– Vasamuseet är ett statligt ägt museum och jag är säker på att vi kommer kunna ha en bra dialog med kulturdepartementet. Men det vi behöver flagga för är just hur akut läget är i och med att vi inte har några anslag. I vanliga fall kostar museet ju inte staten någonting, säger museets chef Lisa Månsson.

Vasa är unikt, det finns inget annat skepp från 1600-talet i världen som är så välbevarat. Eftersom museet är så populärt har det alltid gått runt på biljettintäkter enbart, det skiljer sig alltså från andra statliga museer som varje år får pengar från staten.

Och eftersom museet är en statlig myndighet har de begränsade möjligheter att spara pengar från år till år utan varje år startar de från noll.

I vanliga fall går det jättebra. Det blir till och med överskott, som går till att bygga ett nytt museum om vrak på Djurgården.

Men nu står museet alltså helt utan intäkter och behöver stöd från staten.

När regeringen förra veckan presenterade ett stödpaket till kulturlivet så gällde det främst privata arrangörer och kulturskapare, statliga museer var inte omfattade. Men vanliga myndigheter har fått ett anslag för 2020.

Vasamuseet befinner sig därför i en specifikt utsatt situation och pengarna som de hittills har fått in i år kan vara slut om en till två månader beräknar museichef Lisa Månsson.

Och det är bara för den löpande verksamheten, skeppet är också i behov av underhåll och det är arbeten som de hade behövt få in pengar till under det här året.

– Förutom de löpande åtgärderna så behöver Vasa byta sin stödkonstruktion, sin ”vagga” som hon står i. I dag är det är samma vagga som hon sattes i när hon kom upp ur vattnet 1961 och den avlastar skeppet på helt fel sätt. Det kan på sikt bli kritiskt för hela hennes konstruktion. Vi beräknar att det här kommer kosta 150 miljoner och de här intäkterna hade behövts.

– Vi följer de statliga museernas situation noggrant och vi får återkomma i hur vi kan möta dem i den här situationen, säger Kulturminister Amanda Lind.

– Det är ju speciellt med Vasamuseet eftersom de inte har några biljettintäkter alls, andra har åtminstone fått en budget för 2020, pengarna kan vara slut i slutet av maj..

– Vi är medvetna om att de museer somhar sin finansiering primärt från biljettintäkter har drabbats extra hårt, Vasamuseet är ett av dem, och vi följer deras situation noggrant. tanken är inte att de ska få del av de 500 miljoner som presenterades förra veckan utan vi får återkomma med åtgärder där.

– Jag kommer bjuda in till ett möte om någon vecka för att få en bild av situationen för både de statliga museerna och de statliga scenkonstinstitutionerna, säger Amanda Lind.