Myggplågan

Klart för helikopterbesprutning mot mygglarver

1:02 min
  • Naturvårdsverket ger nu klartecken för bekämpning av översvämningsmyggen i Forshaga kommun med bekämpningsmedlet VectoBac.
  • Pannkakan, Edeby och Ådrans älvskogar får besprutas så fort larvmängderna är tillräckligt stora.
  • Däremot blir det avslag på ansökan om besprutning av Natura 2000-området Näs och särskild hänsyn ska tas till häckande hackspettar och rovfåglar.