Rederi AB Gotland

Gotlandsbolagets bokslut: + 310 miljoner

1:30 min
  • Rederiet gör ett resultat för 2019, efter skatt, på 310 miljoner kronor. Det är drygt 100 miljoner kronor bättre utfall än föregående år.
  • Det egna kapitalet har under räkenskapsperioden ökat med närmare 300 miljoner kronor till 4 167 000 000
  • Aktieägarna får vänta på besked om utdelning för att det råder så stor osäkerhet kring ekonomiska effekter av corona-utbrottet.