Pressad vård

Nya riktlinjer för prioritering inom vården

2:04 min

Med anledning av den svåra situationen inom vården på grund av coronaviruset har nya etiska riktlinjer tagits fram för att ge en etisk och legal grund för prioriteringar bland patienter.

De patienter som kommer att prioriteras är de med bäst utsikter att tillfriskna, helt enkelt. Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet har lett arbetet med att ta fram nya riktlinjer för prioriteringar inom vården.

– På högsta prioriteringsnivån så ligger de patienterna som har hög sannolikhet att överleva. Och måste man välja mellan patienter som har liknande sannolikhet att överleva så får man välja de patienter som har längst återstående förväntad livslängd.

Sådana prioriteringar görs inom vården även när det inte är en pandemi som påverkar arbetet. Men det blir än tydligare nu när belastningen i vården kan nå den grad då man måste göra prioriteringar i allt större utsträckning för att intensivvårdsplatserna helt enkelt inte räcker till .

Det finns ytterligare två nivåer som förtydligar hur prioriteringar ska ske, berättar Lars Sandman.

– På nästa prioriteringsnivå så finns patienter som har sannolikhet att överleva men som trots allt har underliggande tillstånd, andra faktorer som gör att kanske sannolikheten minskar. Och sen på lägsta prioriteringsnivå handlar det om patienter som redan från början har väldigt låg sannolikhet att överhuvudtaget gagnas av intensivvård.

Det handlar dock inte om att de som inte prioriteras inte får vård utan dessa riktlinjer och prioriteringsordningen avser intensivvård. De som inte gagnas av intensivvård eller inte får en plats på intensiven att istället får palliativ vård eller annan lindrade vård.

På frågan om den här prioriteringsordningen i praktiken innebär att unga prioriteras svarar Lars Sandman såhär.

– Ja, under förutsättningar att det inte finns andra saker hos den yngre patienten som pekar på att på långsikt kommer inte det här vara särskilt lyckosamt.

I praktiken kan det även innebära att en patient som har prioriterats för intensivvård kan vid ett senare skede prioriteras bort om det visar sig att tillfrisknandet inte sker enligt förväntningar.