Filosofins tröst: Tolv tidigare program som kan knyta an till olika tankar i corona-krisen