Relationer under yttre press

7:32 min

När man ställs inför situationer som är okända eller påverkar en starkt så kan man få se reaktioner från till exempel sin partner som man tidigare inte kände till.
Vad beror det på och vad kan det få för konsekvenser?

Hör en kvinna som ser detta hända nu och hör Filip Arnberg som är psykolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala.