Tilliten bakom svenska coronastrategin

7:45 min

Sverige skiljer ut sig från många andra länder just nu. Svenskarna kan fortfarande röra sig relativt fritt.

En av förklaringarna kan vara tilliten i det svenska samhället. Medborgarna litar på myndigheterna, myndigheterna litar på medborgarna och medborgarna litar på varandra.

Hör historikern Lars Trägårdh om den svenska tilliten.