Skillnader mellan könen när det gäller hygienrutiner

6:31 min
  • Just nu hör vi ofta att fler män än kvinnor smittas av coronaviruset, att fler män än kvinnor behöver intensivvård, och att fler män än kvinnor dör i sviterna av viruset.

  • Ingen vet ännu vad det här beror på, men en bidragande orsak skulle kunna vara att fler män smittas av corona helt enkelt för att de inte tvättar händerna lika ofta som kvinnor.

  • Flera studier visar att det finns klara skillnader mellan könen när det gäller handtvätt, hygienrutiner och risktagande. Hör Agneta Furviks reportage.