"Ansträngt läge"

Landets kommuner efterlyser arbetskraft

1:49 min

Tusentals tillfälliga jobb finns att söka i landets kommuner när många anställda är sjukskrivna för att minska spridningen av coronaviruset.

Östersunds kommun lade i förra veckan ut en annons och fick på två dagar in runt 150 ansökningar, men behöver det dubbla.

– Vi gör det här för att vara förberedda inför att vi får ännu fler sjukskrivningar än de vi redan har, säger kommundirektören Anders Wennerberg till Ekot.

Och hur stort är bortfallet av personal just nu?

– Det är väldigt blandat, inom förskolan har vi bortfall på personal mellan sex och 30 procent. Och tittar man på vård och omsorg så är det runt 20 procent, säger Anders Wennerberg.

Läget är ungefär detsamma i hela Sverige. Samtidigt som många människor förlorar jobben när företag permitterar behöver kommunerna nyanställa för att stå rustade när coronasmittan når sin kulmen.

Det behövs personal till bland annat barnomsorg, skola, kök, städ, vaktmästeri, transporter och omsorg för äldre och personer med särskilda behov.

På LSS-boendet Rödhakevägen i Östersund bor personer med intellektuell funktionsnedsättning och de anställda säger att det går ut över verksamheten när många är sjuka.

– Så fort man är lite förkyld har vi fått restriktioner att man ska vara hemma. Så det märks att vi blir lite kort, säger stödassistenten Börje Nilsson.

Enhetschefen Maria Nilsson har redan haft flera intervjuer med sökande. Bland annat en person som blivit permitterad från ett hotell i Östersund och som kunde börja jobba inom verksamheten redan nästa dag.

– Hon har aldrig jobbat inom LSS tidigare men ser det som att det öppnas en möjlighet att få prova på ett helt annat yrke. Det tycker jag är ett härligt, att i bedrövelsen med corona kunna se det ljusa, säger Maria Nilsson, enhetschef vid Östersunds kommun.