Corona-viruset

Kanske är det olagligt att stänga ner dagliga verksamheter

2:58 min
  • Vissa kommuner stänger ner sina dagliga verksamheter för att skydda deltagarna från corona-virus.
  • Men enligtr lagen LSS måste alla kommuner ha dagliga verksamheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Nu har Sveriges kommuner skrivit ett brev till regeringen och bett om att lagen ändras.

Flera kommuner i Sverige har stängt sina dagliga verksamheter, där personer med intellektuell funktionsnedsättning får jobba. Men stängningarna är kanske olagliga.

Ylva Renström är en av cheferna för Falu kommun i Dalarna. Hon säger att de stängde sina dagliga verksamheter för att skydda deltagarna mot corona-virus.
– Vi vet att det är en allmän smittspridning i Dalarna.

Dessutom är det just nu svårt att hitta arbetsledare till daglig verksamhet i Falun:
– Så att vi även är beroende av att vi har tillgång till extra personal.

Aktiviteter hemma istället

När Falu kommun stänger sina dagliga verksamheter, så ska deltagarna istället få extra aktiviteter hemma på LSS-boenden, lovar Ylva Renström:
– Ja, vi försöker ju att sysselsätta så gott vi kan i de verksamheter som vi har ändå. Det här är ett exceptionellt läge som gör att vi behöver ta till extraordinära åtgärder.

Ja, när det är en allvarlig kris, måste man kunna göra ovanliga lösningar, säger alltså Ylva Renström på Falu kommun. Så därför stängde de sina dagliga verksamheter.

Kommunerna runt om i Sverige gör olika

Halmstad kommun i Halland håller fortfarande öppet på sina dagliga verksamheter. En av cheferna där är Petra Sandahl-Lind. Hon menar att kommunens chefer inte får stänga igen dagliga verksamheter enligt lagen:
– Det är inte vi som tar de besluten. För vi jobbar ju utifrån LSS-lagstiftningen, där man säger att man ska göra den här insatsen. Men så länge vi har personal som är friska och deltagare som är friska som vill komma till vår verksamhet, så kommer vi att bedriva det så gott det går.

Brev till regeringen

Sveriges kommuner samarbetar med varandra i organisationen SKR. Nu har SKR skrivit brev till politikerna i regeringen, där de ber regeringen att ändra lagen så att kommunerna ska få tillåtelse att stänga sina dagliga verksamheter för att stoppa smittspridning.

Det här kravet får också stöd från FUB, som är en förening för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Så här säger Eva Borgström på FUB:
– Om det är stor brist på personal och också om många deltagare har blivit smittade, då tycker vi att det kan vara rimligt att kommunen får stänga den dagliga verksamheten. Det är ju att likställa med att många arbetsplatser har stängts ner nu.