Frivillig datorkraft i jakten på vaccin

8:30 min
  • För att hjälpa till i arbetet med att hitta antivirala mediciner och vaccin som biter på coronaviruset har 100 000-tals människor på kort tid ställt sina datorer till förfogande.
  • Genom ett datorprogram som utför beräkningar och simuleringar av proteiner och virus lyckas man gemensamt skapa ett nätverk som är snabbare än världens 100 kraftigaste superdatorer tillsammans.
  • Hör Erik Lindahl, professor i biofysik vid Stockholms uiversitet, o som varit med och utvecklat "Folding at home" som programmet heter, och Max Häggberg i Örebro, en av användarna som ställt sin dator till förfogande.