Intensivt arbete

Två vaccin mot corona testas på människor

1:39 min

Ett 40-tal vaccinprojekt har inletts i världen sedan coronautbrottet inleddes i januari. Två har lett till de första försöken på människa.

Enligt Världshälsoorganisationen har ett 40-tal nya forskningsprojekt inletts för att så fort som möjligt ta fram vaccin som kan hindra fortsatt spridning av coronaviruset. I två av dem har tester inletts på människor. Jennifer Haller i Seattle, USA, var den första som fick testa den amerikanska vaccinkandidaten.

– Jag mår bra, säger hon. Bara lite öm i armen dagen efter sprutan.

Hon fick den första injektionen för knappt två veckor sedan, och kommer snart att få ytterligare en dos. Vaccinkandidaten innehåller inget av själva viruset och hon löper ingen risk att smittas, men hennes immunsvar följs noga av forskarna vid bolaget Moderna som tillverkar substansen.

Också i Kina testas nu en kandidat till ett coronavaccin på människor. Just nu är det de två som ligger längst fram av de 40-tal vaccinprojekt som startats sedan i januari. För de övriga, inklusive två svenska projekt, gäller att först få fram en substans, innan den långa vägen från säkerhets- och effektivitetstester till tillverkning av miljontals doser kan börja.

Det är en rekordstor global satsning, där många – allt från regeringar och organisationer till privatpersoner – bidrar med pengar.

– Det finns ett jätte-engagemang att hitta en lösning på ett väldigt svårt folkhälsoproblem just nu, säger Jonas Vikman, samhällspolitisk chef vid Läkemedelsindustriföreningen.

Och här är universitetsforskning, små biotechbolag och stora vaccintillverkare som antingen på egen hand eller tillsammans är med om det här utvecklingsarbetet just nu.

Enligt Jonas Vikman kommer utvecklingen att ske i samarbete mellan små och stora bolag, inte minst för att tillverkning i stor skala kräver det. För dem som lyckas väntar en stor global marknad som uppskattats vara värd 35 miljarder amerikanska dollar. Men än så länge återstår mycket arbete. Det kommer att ta mellan tre och fem år innan ett vaccin kan vara tillgängligt i vården.

Jennifer Haller i Seattle säger till National Public Radio i USA att hon inte vet hur stora chanser det är att lyckas men att  hon gärna vill bidra till allt arbete som pågår för att hitta ett vaccin.