Coronaviruset

Anställda på krematorium är oroliga för att smittas

1:38 min
  • S:t Botvids krematoriet i Huddinge tar emot patienter från Karolinska sjukhuset som avlidit i covid-19.
  • Ett flertal säkerhetsåtgärder har gjorts på krematoriet för att minska smittorisken, bland annat arbetar de tre anställda i olika skift för att inte bli sjuka. 
  • Samtidigt som det är liten smittorisk när de anställda tar hand om de avlidna finns det en viss oro att smittas hos föreståndaren Thomas Kvarnström som själv är i riskgruppen.