Förhindra smittspridning

Värnamos vädjan till föräldrar

1:33 min
  • Barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga har rätt till 15 timmar på förskolan. Men Värnamo kommun vädjar till föräldrarna att istället ha barnen hemma.
  • "Vi vill förebygga smittspridning och ta tillvara på våra personalresurser", säger barn- och utbildningschef Karin Kihlberg Thornell.
  • Värnamo kommun vädjar alltså till föräldrar att hålla 15-timmarsbarnen hemma, men i flera kommuner i landet har man gått ännu längre och förbjuder de barnen att komma till förskolan, trots att det är emot skollagen.