Coronapandemin

Nytt underlag för användning av skyddsutrustning

1:58 min

Folkhälsomyndigheten har tagit fram underlag för nya rekommendationer för användning av skyddsutrustning.

Exakt hur de nya rekommendationerna tillämpas låter man regionerna att bestämma. Statsepidemiolog Anders Tegnell är positiv till det.

– Jag tror att det är jätteviktigt att man tar fram de här rekommendationerna lokalt så att man får en förståelse och en acceptans hos vårdpersonalen där. Och att man på så sätt där får ett stort förtroende för att det här är en bra nivå, en bra nivå som kommer ge ett bra skydd för personalen, säger han.

Rekommendationsunderlaget kommer samtidigt som bristen på skyddsutrustning varit ett stort problem för sjukvården sen coronapandemins början.

En Facebookgrupp som samlar sjukvårdspersonal och som beskriver sig som ett nationellt upprop mot sänkta hygienkrav i samband med nya rekommendationer.

Tidigare har Socialstyrelsen sagt att nya rekommendationer är kopplat till bristen på skyddsutrustning och att användningen måste bli mer effektiv för att hushålla med de resurser som man har.

Majoriteten av regionerna har gått upp i förstärkningsläge, ett fåtal är fortsatt i stabsläge. Och tillgången på skyddsutrustning ser olika ute i landet och dagligen inkommer förfrågningar till Socialstyrelsen om akuta behov.

Inför påsken, en tid då många väljer att åka utanför storstadsregionerna, vädjar nu socialstyrelsens biträdande krisberedskapschef, Taha Alexandersson om att man ska avstå från resor.