Kan mildra sjukdomen

Antikroppar från tillfrisknade prövas mot corona

1:52 min

Svenska forskargrupper kommer att pröva att ge både blodplasma och antikroppar från personer som gått igenom covid-19 till svårt sjuka. Tidigare försök har gjorts vid bland annat sars-epidemin och lindrade då i vissa fall sjukdomen.

Inom de närmaste månaderna kommer svenska forskargrupper att ge blodplasma eller antikroppar från personer som tillfrisknat från covid-19, till svårt sjuka. Nya forskningsrön från Kina visar att antikropparna i plasman har gett förbättringar för ett fåtal kinesiska patienter som har kunnat skrivas ut från sjukhus efter behandlingen.

– Det är en ganska liten studie, men den pekar på att det finns en möjlighet att plasman från individer som genomgått infektionen faktiskt skulle kunna förbättra tillståndet för de här patienterna. De var ju alla kritiskt sjuka, säger Lennart Hammarström som är senior professor vid Karolinska Institutet.

I studien som publiceras i den amerikanska tidskriften Jama redovisas resultat från fem kinesiska patienter som fått blodplasma.

Metoden att ge blodplasma från personer som tillfrisknat har prövats tidigare bland annat vid utbrotten av sars och mers. Resultaten visar att sjukdomarna kan få ett mildare förlopp, och det kan vara betydelsefullt när vaccin och mediciner saknas. Försök pågår nu med blodplasma mot coronaviruset i bland annat USA.

En av de svenska forskargrupperna samarbetar med italienska forskare som redan börjat ge blodplasma till svårt sjuka i Italien. I Sverige planeras för sådana försök vid Karolinska, men också för att rena fram enbart de antikroppar som plasman innehåller. De kan ges till covid-patienter, men också förebyggande till friska människor med svagt immunförsvar, eller till vårdpersonal som utsätts för stora risker.

Nu väntar Lennart Hammarström på ett tillstånd från Etikprövningsmyndigheten, innan försöken kan börja.

– Jag skulle tro att vi inom dagar, veckor ska kunna få ett godkännande, säger han.

Hur bra kan det fungera, skulle det kunna vara en livräddande insats?

– Jag tror att det kan vara en livräddande insats. Om man jämför med sars-epidemin i Kina så vad de fann då var ju tidigare man kom in med terapin desto bättre är det. Man såg också en bättre effekt hos yngre individer, avslutar Lennart Hammarström.