Fler vill sluta röka inför hotet om coronasmitta

4:38 min
  • En kinesisk studie pekar på att rökare drabbas värre av coronaviruset än icke-rökare och nu vill alltfler sluta röka.
  • Har ett sent rökstopp någon effekt vid smitta av coronaviruset?
  • Hör Matz Larsson, överläkare på Hjärt- och lungfysiologiska kliniken på Örebro universitetssjukhus.