Historia

Spår efter antarktisexpeditioner kan försvinna

1:53 min

Det är bråttom om vi vill bevara spåren efter tidiga expeditioner till Antarktis. Lämningar kan förstöras när klimatet förändras.

Dag Avango, professor i historia vid Luleå tekniska universitet, har just kommit hem från en räddningsaktion.

– Hela den antarktiska halvön, det är ju det område i Antarktis som är utsatt som mest för uppvärmning. Smältvatten äter upp kanterna på de här kullarna som byggnaderna och lämningarna finns på, säger han.

Det handlar om lämningar från år 1901-1903 efter Otto Nordenskjölds svenska Antarktisexpedition.

I januari och februari besökte Dag Avango lämningarna från Nordenskjöldsexpeditionen på Antarktiska halvön, bland annat en övervintringsstation på ön Snow Hill.

Expeditionen hade två syften, berättar Dag Avango. Dels att delta i ett forskningsprojekt som Vetenskapsrådet finansierar, som undersöker kulturarvsprocesser på Antarktis. Det handlar om varför vissa historiska lämningar blir klassade som kulturarv, och andra inte.

– Det andra syftet var att bidra till bevarandet och vidmakthållandet av lämningarna från Nordenskjöldsexpeditionen. Vi hade med oss en konservator och en expert inom fältet digital humaniora som är verksamma vid Göteborgs universitet, Jonathan Westin och Gunnar Almevik, säger Dag Avango.

Med hjälp av bland annat drönarburen fotogrammetri och laserskanning, dokumenterades mark och byggnader.

Antropologen Kati Lindström från KTH filmade projektet. Nu ska dokumentationen ligga till grund för en plan för hur man ska kunna bevara lämningarna, i första hand under några årtionden.