Coronaviruset

Vårdpersonal testas inte – trots Tegnells uppmaning

1:47 min

Trots att Folkhälsomyndigheten upprepade gånger uppmanat regionerna att utöka antalet tester, så att inte bara patienter utan också personal med symptom testas, så görs i princip inga tester av personal i den hårdast drabbade regionen Stockholm visar Ekots granskning.

– Absolut dårskap. Jag tycker det är dårskap att inte testa personal med symptom eftersom vi måste stanna hemma då, säger Charlotta Dickman, sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset i Stockholm.

– För alla som vi fångar upp som faktiskt haft det måste inte stanna hemma nästa gång, nu måste vi ju stanna hemma varje gång, fortsätter hon.

Folkhälsomyndigheten har gång på gång lyft fram att de vill att regionerna låter testa mer personal, ett sätt att göra det är att låta personal som visar symptom testa sig själva.

– Den stora vinsten är att det kräver mindre personal, det behöver inte vara någon annan som tar provet och det går inte åt någon skyddsutrustning på den personal som ska ta testen. Om man testar på sig själv behöver man ju inte nån skyddsutrustning, så sa Stats epidemiolog Anders Tegnell till Ekot förra veckan. Och flera gången har han påpekat vikten av att testa vårdpersonal.

Testar man personal med symptom, kommer det bli mycket lättare att bemanna vården eftersom de kan gå till jobbet om de har en lättare förkylning och komma tillbaka snabbare när de varit sjuka.

Men trots det testas i princip ingen personal i Stockholms regionen säger Elda Sparrelid chefsläkare region Stockholm.

– Det är i princip inget vi tycker ska göras.

Idag finns inte kapacitet att testa fler. Även om personal testar sig själva krävs en logistik, testutrustning och labb. Men att hon hoppas att man ska kunna göra det längre fram.

– Vi håller på utreder för vår vilja är att kunna provta personal.

Men idag kan ni inte ens provta personal som jobbar med äldre?

– Idag kan vi inte provta någon egentligen.

Men Ekots granskning visar att det förra veckan fanns en överkapacitet på Karolinska Universitetslabbet som utför labbtester i Stockholmsregionen. De skulle kunna testa fler. Dessutom har flera andra labb erbjudit sig att hjälpa till. Elda Sparrelid igen:

– Vi vill vara säkra på att vi inte äventyrar resursernas uthållighet när det gäller att provta patienter. Vi kommer behöva provta rätt många patienter och man är orolig för att olika delar av leveranserna till provtagningskedjan ska fungera. Det är inte bara fråga om hur många prover man kan göra idag utan hur många man kan köra över tid, fortsätter hon.