Coronaviruset

Frivilliga resursgruppen ger stöd vid krissituationer

1:41 min
  • Ibland kan kommunerna behöva hjälp med extra resurser och förstärkningar för att klara en krissituation.
  • Då kan frivilliga resursgruppen, FRG, vara räddningen och I Boden finns en aktiv sådan och nu söker de fler som vill engagera sig.
  • Marita Nilsson Vennberg är ansvarig för frivilliga resursgruppen.