Europa

Tomas Tobé (M): EU borde fördöma Orbáns lagändring

1:55 min

Beslutet i det ungerska parlamentet att ge premiärminister Viktor Orbán oinskränkt makt har rört upp starka reaktioner runt om i Europa – men EU har inte fördömt lagändringen.

– Jag tycker att det är alldeles för svagt att inte göra det, säger Tomas Tobé, Moderaternas EU-parlamentariker till Ekot.

EU-kommissionens ordförande chef Ursula von der Leyen varnade på tisdagen för att de restriktiva åtgärderna för att stoppa spridningen av coronaviruset riskerar att urholka demokratin i Europa.

Sveriges EU-minister Hans Dahlgren vill dock inte kritisera det ungerska parlamentets beslut.

– Jag ska själv inte gå in på läget i Ungern i detalj, men jag vet att den ansvarige kommissionären nu har lyft fram att man ska granska den lag som det ungerska parlamentet antog i går om undantagstillstånd. Och det är bra, säger Hans Dahlgren.

Många menar att Ungern har gått över en gräns. Vad tycker du?

– Jag vill inte diskutera i detalj vad det ungerska beslutet innehåller nu i alla fall. Nu gäller det att först hantera smittan och se till att inte göra det på ett sätt som undergräver demokratin och rättsstatens principer. De här grundläggande värdena är inte förhandlingsbara, och de kan inte sättas på undantag, säger Hans Dahlgren.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen varnade i dag för att de restriktiva åtgärder som nu vidtas för att minska spridningen av coronaviruset riskerar att urholka de demokratiska fri- och rättigheterna i Europa. Men inte heller hon nämnde Ungern vid namn.

Däremot har EU-kommissionen alltså aviserat att den nu ska granska den ungerska lagen som ger premiärminister Viktor Orbán oinskränkt makt och begränsar mediernas frihet.

Moderaternas EU-parlamentariker Tomas Tobé, menar i sin tur att EU nu måste fördöma den ungerska regeringen.

– Jag tycker att det är alldeles för svagt att inte göra det. Att pausa demokratin är helt fel. Man begränsar också yttrandefriheten på ett sätt som inte är rimligt. Man kan inte slida igenom den här typen av politiska förändringar utan att också få direkt kritik, säger Tomas Tobé, EU-parlamentariker för Moderaterna.