Coronaviruset

Första fallen smittade främst närstående

2:08 min

Smittspårning som gjordes i början av coronaepidemin i Sverige visar nu att de första smittade personerna i landet främst spred smittan vidare till familjemedlemmar.

Analyserna stämmer överens med tidiga observationer av epidemin i Kina, att den största risken för smitta är i nära kontakter.

– Om man bor tillsammans, delar kök, kanske delar sovrum och umgås under längre tid tillsammans. Det var där vi hittade fallen, säger Peter Ulleryd, smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Fram tills för drygt två veckor sedan gjordes en noggrann smittspårning i varje bekräftat fall av coronasmitta i Sverige. Regionerna spårade vilka de smittade varit i kontakt med och kontaktade dem – och testade även dem vid symptom.

Det här arbetet ledde ofta smittspårningen vidare till fler och fler individer, och vid varje ny konstaterad smitta i den här kedjan fortsatte sedan spårningen på samma sätt.

Sedan några veckor tillbaka görs dock inga sådana noggranna undersökningar på varje fall längre. Numera koncentrerar sig regionerna på att smittspåra nästan uteslutande de smittade personer som behöver sjukvård. Detta eftersom det huvudsakligen är dessa som numera provtas.

Och nu leder analyser av de tidiga smittspårningarna i tre av landets regioner, som Ekot varit i kontakt med, till slutsatser som på flera punkter liknar varandra. Sammanlagt gjordes cirka 400 smittspårningar i Västra Götaland, Stockholm och Östergötland - och i nästan samtliga fall spreds coronasmittan vidare i vad regionerna kallar "nära hushållskontakter".

I underlaget till de här slutsatserna finns även många undersökta fall av smittade personers övriga kontakter, exempelvis arbetskamrater, nära bekanta och ytliga kortvariga möten med människor. Men i nästan inga fall visar sig smittan i början ha spridits vidare på det sättet.

– Vi hittade väldigt få fall i det här lökskalet som vi tog för säkerhets skull runtomkring, säger smittskyddsläkaren Peter Ulleryd.

Även noggranna undersökningar av vilka människor som i flera timmar suttit nära coronasmittade personer ombord på flygplan har gjorts. Inte i något sådant undersökt ärende har de regioner Ekot varit i kontakt med hittat att smittan spridits vidare på det sättet.

– Vi hittade ingenting där, och då verkade det inte som att vi hade någon stor smittspridning där. I stället så kunde vi koncentrera oss på de här nära kontakterna, säger Peter Ulleryd.

Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, säger att slutsatserna av regionernas tidiga smittspårning är viktig kunskap för Sverige och att den stämmer överens med andra länders analyser.

– Det är ju bra att veta att det även är så i Sverige. Annars kan man ju ifrågasätta om de uppgifterna stämmer. Det kan ju vara olika hur samhällen är uppbyggda. Men de stämmer just i Sverige och det är ju bra att veta det också, säger Anders Wallensten.

Smittskyddsläkaren Peter Ulleryd i Västra Götaland menar att man ska vara försiktig med att dra generella slutsatser, och att det sannolikt även i början av coronaepidemin i Sverige skett en smittspridning i samhället på andra sätt än via nära hushållskontakter.

– Det vi vet är att det smittar i nära kontakter, men det kan också ske utanför hushållet. Därför är det viktigt att inte tränga ihop sig, vare sig det är i hemmet eller någon annanstans, säger Peter Ulleryd.