Ekonomi

Coronakrisen gör prognoser mycket mer osäkra

2:36 min

De konjunkturprognoser som kommer nu mitt under coronakrisen, senast från regeringen igår, måste betraktas som mycket osäkra. Det säger professorn i nationalekonomi vid Örebro universitet Pär Österholm.

Han har i en ny forskningsrapport analyserat graden av osäkerhet och kommit fram till att när det gäller den globala tillväxten så är osäkerheten ungefär dubbelt så stor som i normala fall.

– Ja, baserat på den modellanalys vi har gjort så skulle man kunna beskriva osäkerheten som dubbelt så stor som den är i normala fall på ett års horisont.

Pär Österholm har utgått från en nyutvecklad månatlig indikator från schweiziska forskare och som mäter förändringen i den globala tillväxten. Det senaste utfallet från början av mars visar på det kraftigaste fallet i världsekonomin under en enskild månad under den 30-årsperiod som omfattas av undersökningen.

Sedan början av mars har ju mycket hänt runt om i världen som påverkat den ekonomiska aktiviteten negativt och Pär Österholm tror att det kommer att märkas när ett nytt värde för indikatorn publiceras i början av april.

– Jag väntar mig ett tydligt fall i april och att det kan vara rätt så påtagligt så att vi får en indikation på att den globala BNP-tillväxten är på väg ner ordentligt.

I sin osäkerhetsanalys kommer Pär Österholm fram till att även när bilden av smittspridningen har klarnat så kommer konjunkturprognoserna att vara mycket osäkra åtminstone det närmaste året.

– Exakt hur olika delar av ekonomin påverkas är väldigt svårt att veta. Nu ser vi till exempel att stora delar av tjänstesektorn har ohyggliga problem. Men är det fall på 30 procent eller 50 procent eller 80 procent? Och det här gäller för stora delar av ekonomin att även om vi vet att fallet blir stort så vet vi inte exakt hur stort.

Men trots att osäkerheten är så stor så tycker ändå professor Pär Österholm att det är meningsfullt att göra konjunkutrprognoser.

– Om vi säger att det här är vår bästa prognos och att den är behäftad med mycket osäkerhet så kan ju beslutsfattare, vare sig det är hushåll, politiker eller företag ha någonting att utgå ifrån. För har man ingenting att utgå ifrån då blir det väldigt problematiskt att fatta goda ekonomiska beslut.