Man ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer

4:54 min

Folkhälsomyndigheten säger hur man ska minska spridningen av coronaviruset. Myndigheten ger rekommendationer till folket. Och det betyder att man ska göra på ett visst sätt. Det säger Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten till Radio Sweden.

Regeringen lyssnar på vad experterna på Folkhälsomyndigheten säger, och tar beslut efter det. Regeringen har tagit ett antal beslut för att minska spridningen av coronaviruset. Till exempel är gymnasier och skolor för vuxna stängda, och folksamlingar med fler än 50 personer är stoppade. Och det är förbjudet att besöka äldreboenden.

Regeringen säger också att alla människor i samhället måste ta ansvar för att inte sprida coronaviruset. Man ska lyda Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten säger att människor ska stanna hemma när de är sjuka. Och alla som är 70 år och äldre ska stanna hemma och inte träffa andra människor. Myndigheten rekommenderar att ingen ska resa och ingen ska besöka gamla vänner och släktingar. De rekommenderar att alla ska tvätta händerna noga och ofta, och att man ska hålla avstånd från andra människor. Och alla som kan jobba hemifrån ska göra det, rekommenderar Folkhälsomyndigheten.

En rekommendation från en myndighet i Sverige är ingen lag. Myndigheter kan inte bestämma över lagar. Men det är det starkaste en myndighet kan säga. Det betyder att man ska göra det som myndigheten säger. Det säger statsepidemiologen Anders Tegnell till Radio Sweden. Han leder Sveriges arbete mot smittsamma sjukdomar och epidemier.

– Att man rekommenderar, det är det starkaste en myndighet kan säga för att skicka ut det budskap vi har om hur man kan hantera en situation på bästa sätt, säger Anders Tegnell.

Vi på Radio Sweden gör nyheter på lätt svenska, och på fem andra språk. Lyssnare skriver kommentarer på våra sociala medier. En del tycker att Sveriges regering och myndigheter inte tar tillräckligt hårda beslut för att minska spridningen av viruset. De undrar varför inte fler lagar och regler ändras.

Anders Tegnell tror att det beror på att många kommer från länder där myndigheter kommunicerar på ett annat sätt än i Sverige. Länder där myndigheter och regeringen gör mer saker för att tvinga folket. En rekommendation från en myndighet i Sverige är en väldigt stark uppmaning, som betyder att alla människor ska göra så, säger han.

– Jag tror att det beror på att man kommer från en annan kulturell bakgrund, där man är van vid ett annat sätt att kommunicera den här typen av budskap. I det svenska språket så kommunicerar vi på det här viset. En rekommendation från en myndighet är en väldigt stark uppmaning om att göra någonting på ett visst sätt, säger Anders Tegnell.

Olika länder jobbar på olika sätt, säger Anders Tegnell. Folkhälsomyndigheten har översatt sina rekommendationer och råd till olika språk. De jobbar med att sprida informationen på andra sätt också. Men nu måste de jobba ännu mer för att alla i Sverige ska förstå vad de menar, säger Anders Tegnell.