Ökat förtroende för Sveriges Radio

Svenskarnas förtroende för innehållet i Sveriges Radio är mycket högt, stabilt och det ökar visar SOM 2020. Sveriges Radio har i praktiken lika högt förtroende idag som för 20 år sedan och detta trots ett medielandskap och en samhällsdebatt som kraftigt har förändrats, konstaterar Cilla Benkö.

Idag på förmiddagen presenterade SOM-institutet vid Göteborgs universitet resultatet av årets undersökning av svenskarnas förtroende för myndigheter, institutioner och företag. 72 procent av de tillfrågade har högt eller mycket högt förtroende för Sveriges Radios innehåll och detta, ska vi komma ihåg, är en undersökning som gjordes redan innan den nu pågående Coronakrisen.

SOM-undersökningen är den viktigaste undersökningen i Sverige när det gäller att mäta förtroendet för centrala beståndsdelar i ett välfungerande samhälle, med mätningar sedan mitten på 80-talet och därmed en möjlighet till jämförelser långt tillbaka i tiden. Insamlingstiden är också lång och påverkas därför inte lika mycket av enskilda nyhetshändelser som undersökningar som görs med kortare tidsintervall.

Årets resultat visar att förtroendet för Sveriges Radio är extremt stabilt över tid och förtroendet för det innehåll vi ger publiken har dessutom ökat det senaste året med två procentenheter, från en redan hög nivå, vilket är den största ökningen av alla medieföretag.

Förtroendet för Sveriges Radio ökar alltså i en tid när medier i allmänhet och public service i synnerhet i den politiska debatten har diskuterats i högre tonläge än tidigare, undersökningen genomfördes under den livliga debatten hösten 2019. Ibland har det i debatten låtit som om förtroendet för public service befunnit sig i näst intill fritt fall. Nu kan vi göra ett mycket enkelt konstaterande: fakta visar att förtroendet för Sveriges Radio är stabilt och ökande. Det är naturligtvis en utomordentligt välkommen bekräftelse på att publiken, som vi ytterst finns till för, gillar det vi gör och litar på oss oavsett tonläget i debatten.

Förtroendet är dessutom högt och stabilt hos väldigt många olika personer. Extra glädjande är det kraftigt ökade förtroendet för vårt innehåll bland de yngre, i åldersgruppen 16-29 har förtroendet för Sveriges Radio ökat från 58 till 65 procent på ett år. Vi har jobbat hårt med att förflytta ett i grunden analogt företag in i en global och digital värld med en helt annan konkurrens. Att förtroendet då ökar hos den grupp som är mest digital och svårflörtad är kul. Samtidigt ökar också förtroendet bland de äldsta.

Det går inte heller att säga att det är stora skillnader när det gäller allmänhetens förtroende för Sveriges Radios innehåll beroende på vilket parti man röstar på. 71* procent av moderata sympatisörer och 75 procent av kristdemokratiska sympatisörer uppger till exempel att de har förtroende för innehållet i Sveriges Radio, även i dessa båda fall är det en uppgång från förra året. Från övriga partiers väljare får vi förtroendesiffror i spannet 80-84 procent.

I en grupp har vi lägre förtroende och det är bland dem som säger att de röstar på Sverigedemokraterna, en grupp som generellt sett haft väsentligt lägre förtroende för företag, myndigheter och institutioner. Där landar siffran på 47 procent, men även den är högre än förra året. Jämfört med för fem år sedan har förtroendet för vårt innehåll bland SD-sympatisörer ökat med fyra procentenheter och det är också färre SD-sympatisörer som idag uppger att de har lågt förtroende för vårt innehåll.

Vårt mål är självklart att öka förtroendet hos medborgarna i allmänhet och ett steg för att göra det är att bli ännu bättre på att spegla alla perspektiv i vår rapportering.

Det här är siffror att känna både ödmjukhet och stolthet inför i en tid med en alltmer fragmentiserad medieanvändning och när kritiken mot etablerade kvalitetsmedier bitvis varit hård. Samtidigt finns det förstås saker att oroa sig över när det gäller förtroendet för inte minst institutioner som riksdagen, kommunstyrelser och EU-parlamentet vilket årets SOM-undersökning tydligt visar. Vi på Sveriges Radio har en viktig roll att spela genom att satsa ännu mer på att lyfta fram olika röster och olika perspektiv, för att bidra till en större förståelse.

När jag skriver detta befinner vi oss i en tid där mycket i samhället sätts på hårda prov. På Sveriges Radio är vi fullt fokuserade på att ge er i publiken en så bra, aktuell och djupgående bevakning av corona-krisen som är möjligt. Det gör vi i alla våra kanaler och via vårt on demand-utbud som fler och fler hittar till. Inte minst är utbudet på våra minoritetsspråk viktigt när behovet av dagsfärsk information blir allt större. Jag skrev en text om vårt fortsatta arbete häromdagen, läs gärna den också.

En sak kan jag lova: vi kommer att göra vårt yttersta för att varje dag förtjäna det förtroende vi får från er lyssnare.

Cilla Benkö 
vd, Sveriges Radio


Ta del av hela SOM undersökningen via Göteborgs Universitets webb 

* Uppdaterad 7 april 2020: Vi har uppdaterat den här bloggtexten då det uppgavs en annan siffra gällande förtroendet bland moderata sympatisörer vilket berodde på felaktig information från SOM-institutet. Siffran som uppgavs tidigare var 72.