Miljö

Coronakrisen skjuter upp globalt klimatmöte

2:05 min

Coronapandemin påverkar de globala klimatförhandlingarna. FN:s klimatkonvention beslöt igår kväll att skjuta upp klimatkonferensen, som skulle hållits i Glasgow i november, till nästa år.

Ledningen för FN:s klimatkonvention som driver de globala förhandlingarna, beslöt ihop med värdlandet Storbritannien att skjuta upp klimatmötet COP26 till nästa år på grund av coronapandemin. Enligt den brittiska regeringens pressmeddelande är det inte möjligt att hålla ett ambitiöst möte under de förhållanden som råder i spåren av pandemin, som nu alla länder behöver fokusera på.

Storbritannien och Italien som delar på ordförandeskapet för årets möte, har på grund av sina nationella coronautbrott, svårt att förbereda förhandlingarna till det stora klimatmötet, som sagts vara det viktigaste sedan Parisavtalet slöts år 2015. Förberedande möten kan inte heller hållas i år som planerat.

Vid mötet i höst skulle alla länder ha färdiga planer för hur de ska minska sina fossila utsläpp och öka andelen förnybar energi, för att sträva mot att begränsa jordens temperaturökning till högst två grader.

Dessutom återstår flera svåra frågor som inte lösts tidigare, till exempel utlovat stöd till klimatåtgärder i fattiga länder, och en hel del regler för klimatarbetet ska följas upp.

Exakt när COP26 ska hållas under nästa år är inte klart, men det kommer äga rum i Glasgow.

Reaktioner vittnar om förståelse för beslutet att skjuta på mötet. Flera talespersoner från miljöorganisationer hoppas att coronakrisen ska bidra till omprövning av fossila investeringar, andra trycker på vikten av att klimatarbetet inte avstannar. Däribland Greenpeace Sverigechef Isadora Wronski som skriver att länder har förbundit sig att presentera klimatplaner i år, oavsett om mötet flyttas.

FN:s klimatkonferens samlar årligen tiotusentals delegater och observatörer. Även om många andra konferenser nu sker digitalt, så är det svårt att på distans ha en så stor konferens med parallella möten som griper in i varandra.

I Glasgow kan man dessutom snart behöva anlägga ett tillfälligt coronasjukhus på själva området där konferensen skulle hållas.