Coronaviruset

Möjlig förklaring: därför sprids coronaviruset så lätt

1:55 min

En studie i Nature pekar på att coronaviruset trivs i de övre luftvägarna, till skillnad från sars-viruset som spreds år 2002-2003.

Att coronaviruset verkar trivas bäst i de övre luftvägarna kan vara en av anledningarna till att viruset sprids så lätt, säger Stefan Schwartz, som är professor i klinisk mikrobiologi vid Lunds universitet.

– Det är det man brukar säga, att ett virus som förökar sig bra i de övre luftvägarna sprids relativt effektivt. Men håller det sig bara där så orsakar det inte så allvarliga symptom, säger han.

Kryper viruset längre ner i luftvägarna, som det gamla sars-viruset, smittar det inte lika effektivt. Men i gengäld ger det då ofta värre symtom. 

– Skräckscenariot är ett virus som är bra på både och. Vi ser ju att det finns allvarligare fall av covid-19, så i vissa fall kan det ta sig längre ner i luftvägarna. Covid-19 kan föröka sig både i de övre och nedre luftvägarna, säger Stefan Schwartz.

Han känner än så länge inte till några mer eller mindre farliga varianter av coronaviruset, som kan förklara varför vissa får svåra symptom.

– Har man ett svagare immunförsvar som äldre har, och ingen har träffat på det här viruset förut, då är det det som ger sig till känna. Då kanske infektionen stannar kvar längre i de övre luftvägarna än det annars skulle ha gjort. Då ökar också risken för att viruset ska jobba sig neråt i luftvägarna, säger Stefan Schwartz.

Referens: Drosten C, et al. "Virological assessment of hospitalized cases of coronavirus disease 2019 ". 2020. Nature. DOI: 10.1038/s41586-020-2196-x.