Forskare befarar djup kris för bilindustrin

1:37 min

Bilindustrin kan vara på väg mot en långvarig nedgång på grund av corona-pandemin, detta varnar fordonsforskaren Mikael Wickelgren för.

En anledning till hans oro är att stora delar av världen redan drabbats mycket hårdare av nedläggningar och arbetslöshet än vad som hittills skett i Sverige. Sveriges bilindustri är beroende av den globala marknaden.

Eftersom Volvo är beroende av de globala efterfrågningarna blir konsekvenserna kännbara direkt.

Dessutom kom pandemin vid sämsta tänkbara läge för bilindustrin som satsat miljarder på ny teknik, menar Mikael Wickelgren.