Coronaviruset

Personal vid Örnsköldsvik airport permitteras

2:00 min
  • Inga resenärer och ingen flygtrafik på grund av coronaviruset. 
  • Flygplatsen kommer ha viss bemanning för att kunna ta emot ambulansflyg.
  • "Idag har jag haft kontakt med personer på övriga delar i kommunen och har erbjudit att vi kan ha personal som kan hjälpa till" säger Robert Gyllroth, flygplatschef.