Osäkra uppgifter

IS-svenskars död väcker frågor hos Säpo

2:02 min

Det finns en osäkerhet kring om vissa av de svenskar, som uppges ha dödats efter att ha anslutit sig till terrorgruppen IS eller liknande grupper, verkligen är döda.

– Vi bedömer att det kan finnas personer som sägs vara avlidna som fortfarande är vid liv, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker vid Säkerhetspolisen till Ekot.

Enligt Säkerhetspolisen uppges runt 300 svenskar ha rest till Syrien eller Irak för att ansluta sig våldsbejakande grupper. Hur många av dem som dödats finns inga säkra uppgifter om.

I flera fall har anhöriga sagt att man fått samtal om att personer dödats, men Säkerhetspolisen bedömer alltså att det finns osäkerhet kring vissa av uppgifterna.

– Det kan ju finnas syften hos enskilda individer att låta påskina att de är avlidna, och det kan finnas samma syfte hos närstående att framställa det som att en person är avliden. Det är något som vi måste beakta, säger Ahn-Za Hagström.

Det kan både handla om personer som uppges ha dött för flera år sedan, men även senare, då terrorgruppen IS trängdes tillbaka i Syrien.

Enligt Säkerhetspolisen arbetar man i varje enskilt fall med att försöka bekräfta eller avfärda uppgifter om att en person dödats.

I flera fall kan man enligt Säkerhetspolisen inte utesluta att personerna är vid liv och medvetet håller sig undan. Det gör att man kontinuerligt samarbetar med polismyndigheter och säkerhetstjänster för att försöka lokalisera personerna.

Enligt Ahn-Za Hagström är det ett svårt arbete att försöka bekräfta eller avfärda uppgifter om att en person har dödats.

– Vi gör ju bedömningen i varje enskilt fall och kontinuerligt. Läget i området är ju sådant att det kräver ganska mycket av rättsvårdande myndigheter för att kunna få den informationen som behövs för att bekräfta eller avfärda. Det här är ett arbete som vi bedriver kontinuerligt tillsammans med samverkande parter, både med nationellt och internationellt, säger hon.