Naturmorgon lördag 4 april 2020

Nyupptäckta bubbelrev – viktiga för den biologiska mångfalden

2:00 min

Ett 20-tal platser med bubbelrev har nyligen upptäckts i Kattegatt. Dessa kalkstrukturer på havets botten ger inte bara ifrån sig metangasbubblor utan tros också spela en viktig roll för ekosystemet.

Det är i samband med kartläggningar av havsbotten som reven har upptäckts på grunden Fladen och Stora och Lilla Middelgrund omkring två till tre landmil från Hallandskusten.

Bubbelreven är betongliknade kalkstrukturer och kan vara upp till 20 meter i diameter och upp till fyra meter höga.

Vad gör reven till tacksamma livsmiljöer för djur och växter?

- Det som gör dem speciella är att de innehåller olika stora håligheter. Det finns gott om hålrum för små och stora djur och växter att leva och gömma sig i, säger marinbiologen Tomas Lundälv, som arbetat på uppdrag av länsstyrelsen med att inventera havsbotten.

Bubbelreven har bildats när organiska avlagringar från växter och djur långt ner under havsbotten brutits ner av bakterier och då bildat metangas. När gasen stigit uppåt har en basisk miljö närmare havsbotten skapats som gynnat bildandet av kalkkristaller som i sin tur bundit ihop omgivande stenar och grus vilket skapat kalkstrukturerna. Reven har bildats nere i sedimentet på havsbotten och frilagts när den omgivande bottenmaterian eroderat. Då och då sipprar metangas från reven som stiger mot havsytan.

Bubbelreven benämns som biologiska hotspots, det vill säga platser där flera arter kan leva tillsammans på en begränsad yta.

- Där kan ett stort antal arter överleva tillsammans under skiftande förhållanden dessutom vilket också gör dem viktiga för den biologiska mångfalden i havet, säger Tomas Lundälv.

Reven uppmärksammades i liten skala redan på 1990-talet men det är i samband med riktade undervattensinventeringar de senaste åren som ett 20-tal nya rev har upptäckts.

- På länsstyrelsen har vi länge misstänkt att det funnits fler bubbelrev på utsjöbankarna. Den här nya kunskapen är viktig i förvaltningen av områdena, säger Bo Gustafsson, marinbiolog på länsstyrelsen i Halland.