IVA-patienter

Coronapatienter flyttas mellan regioner

1:58 min

I takt med att allt fler coronasjuka behöver intensivvård har man nu börjat flytta patienter från hårt drabbade regioner till andra delar av landet med lediga platser.

Enligt sjukvårdsledaren i Östergötland har man redan tagit emot två intensivvårdspatienter där.

– De patienterna som är intensivvårdspatienter kommer från Sörmland. En av dem har en bekräftad covid-19-smitta och den andra är en annan intensivvårdspatient. I dagsläget har vi inte fått förfrågan från fler regioner, säger Rickard Lundin, sjukvårdsledare vid region Östergötland.

Enligt Socialstyrelsen är en tredjedel av intensivvårdsplatserna i landet fortfarande tillgängliga. Eftersom det är brist på platser i region Stockholm kan det alltså bli nödvändigt att flytta patienter och styrelsen arbetar nu med en strategi för hur transporterna ska gå till.

– Nationellt sett så har vi en tredjedel av landets intensivvårdsplatser tillgängliga men det handlar också om en förmåga att transportera och vem som kan transporteras till de platserna. Så den strategin för hur det här ska se ut framöver, när olika scenarier utvecklas över landet, jobbar vi med, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef vid Socialstyrelsen.

Under helgen kan intensivvårdsplatserna i Stockholmsregionen bli fullbelagda. Men runt om i landet finns flera regioner som kan ta emot patienter i behov av intensivvård. En av dem är Region Värmland.

– Vi har en hög beredskap för att ställa om till ett betydligt högre antal intensivvårdsplatser, berättar Tobias Kjellberg som är sjukvårdsledare i region Värmland.

Men någon förfrågan från Stockholm har inte kommit, vare sig till region Värmland eller till region Kalmar län, som också kan ta emot patienter från Stockholm, enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist i Kalmar.

– Som det ser ut just nu så tror jag att vi skulle kunna göra det. Men det här är ju en färskvara, det kan ändra sig väldigt snabbt. Men i dagsläget så har vi lediga platser på våra intensivvårdsavdelningar, avslutar Johan Rosenqvist.